Kádártai Faluház

8411 Veszprém-Kádárta, Vasút u. 2.
Telefon: +36 88 458 475
Fax: +36 88 458 475
E-mail: kadarta@agoraveszprem.hu

A Kádártai Faluház Veszprém-Kádárta mintegy kétezer lakosának jelenti a művelődés első számú bázisát.

A Faluház szakmai vezetője: Tósoki Gina

Programjaink

A Kádártai Faluház havi rendszerességgel szervez rendezvényeket a gyermek és a felnőtt korosztálynak egyaránt. Programjaink között megtalálhatóak a kiállítások, játékos és kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, ünnepi megemlékezések, irodalmi és zenei műsorok és komplex rendezvények. A magyar ünnepek és a jeles napok kiemelt szerepet kapnak a Faluház életében, az ezekhez kapcsolódó programok nagy részét a Kádárta Városrészi Önkormányzattal, a Ficánka Tagóvodával és a helyi civil szervezetekkel együttműködve igyekszünk megvalósítani.

Nagyrendezvényeink megrendezése mára hagyománnyá vált, Veszprém városból is sokakat vonz a Kádártai Falunap, a Falufarsang és a Falukarácsony.

A városrészben a Faluház ad helyet a civil kezdeményezéseknek, szakmai és egyéb témájú fórumoknak, a részönkormányzati üléseknek, kluboknak

A könyvtár fiókkönyvtárként működik, kb. 3400 kötet áll rendelkezésre az olvasóknak.

A városrész története röviden


Kádárta 1973 óta Veszprém része, 2001-ben 1 590 lakosa volt. A középkori eredetű falu határában horgásztavak találhatók.
Veszprém belvárosától kb. 5 km-re lévő, 1973-ig önálló, családias és főleg reformátusok lakta kistelepülés volt.

Már a rómaiak idején is lakták ezt a Bakony lábánál található, varázslatosan szép területet. Az idők viharai nem törölték el a föld színéről, s bár a török hódoltság idején pusztává zsugorodott, 1727-re már temploma volt és vízimalma is működött. Az 1800-as évek elején több mint 600-an éltek itt. Ez a lélekszám a II. világháború utáni időkre is csak alig emelkedett 700 fölé. 1950-ig Gyulafirátóthoz tartozott, majd önálló tanácsi községként működött 1969-ig, amikor is újra rátóthoz csatolták. 1973. január elsejétől Veszprém város része lett. A város közelségének, az olcsóbb telkeknek köszönhetően ma már több mint 2000-en lakják. Falusias jellegét a mai napig sem veszítette el. Az elmúlt közel egy évtizedben megtörtént a csatornázása, a gázzal történő ellátása, kiépült a kábeltévé ellátottsága, biztosított a háztartások számára az internet csatlakozási lehetőség.

Veszprém más városrészeihez képest még mindig hátrányos a helyzete. Nincs iskolája, gyógyszertára, az óvodai férőhelyek száma kevés, a kultúrháza meglehetősen szűkös. Mindezek ellenére egyre dinamikusabban fejlődik. Nemrég csodálatosan szép két csoportos óvoda épült meg a Kenderföld, Malomkert és Egres utcák által határolt területen. A Kádártai Séd partján emlék- és játszópark épült, 2001-től itt tartjuk a mára rendkívül népszerűvé vált, a környék településeiről is sokakat vonzó Kádártai Falunapot.

A városrész közterületei egyre szebbek, a házak előtti területeket egyre többen gondozzák nagy odafigyeléssel, igazi szeretettel. A városrész egyre inkább válik Veszprém kertvárosává. Ezt biztosítja a legutóbbi rendezési terv módosítása is. Jelentős mértékben sikerült külterületeket belterületbe vonni és ilyen módon is beépíthetővé tenni.

A TESCO közelünkbe településével a 82. számú út melletti területek mára igencsak felértékelődtek, a területek beépíthetőségét szabályozó rendezési tervek elkészültek. Az elkövetkező egy-két évtizedben nagyon valószínű, hogy az egyre nagyobb területeket elfoglaló város a körgyűrűt Kádárta irányába "lépi át". 2002 nyarán kerékpárút épült Kádártáig és már nemcsak a TESCO-nál, hanem a Kádártai elágazónál is körforgalom segíti a biztonságos közlekedést. A Honvédelmi Minisztérium beruházásával elkészült közvetlenül a 82. sz. út mellett egy korszerű lakópark kialakítása. Több mint 100 lakás és négy új utca (Apród, Bedevölgy, Kapitány és Lődomb utca) létesült, melynek szomszédságában átadásra került az új Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet.

A sportcsarnok közelünkbe településével, további szabadidős létesítmények megvalósításával párhuzamosan jelentősen javulhatnak a városrészben a közlekedési feltételek. A közeli jövőben számíthatunk a Gyulafirátótot és Kádártát elkerülő 82. számú út új szakaszának a megépítésére, amely a kertvárosias jelleg további erősítését is jelentheti egyúttal. A belső úthálózat és a csapadékvíz-elvezetés további korszerűsítése, az új és biztonságos játszótér kialakítása, az emlékpark és a közterületek további szépítése a legszebb városrészek közé emelheti Kádárta városrészt.

A városrészben működő civil szervezetek és a kádártai részönkormányzat összefogásának köszönhetően a VMK Kádártai Faluháza szervezésében évről-évre számos színvonalas kulturális program valósul meg a városrészben. A helyi vállalkozók által segített, nyár elején megrendezésre kerülő és évről-évre egyre sikeresebb Falunap mellett népszerű a betlehemes játék, a falufarsang és a horgásztónál megtartott augusztus 20-i rendezvény is. A Rátóti Polgárőrök valamint a körzeti megbízott segítségével egyre biztosabb lábakon áll az újjászerveződött kádártai polgárőrség is, amelynek a közbiztonság erősítésében óriási szerepe van.

Nyitva tartás


A Faluház nyitva tartása:
hétfőn, kedden, csütörtökön: 9.00-16.00 óráig
szerdán és pénteken ZÁRVA

A könyvtár nyitva tartása:
csütörtökön 14.00-18.00 óra között

A könyvtárban működő Részönkormányzati Iroda nyitva tartása:
hétfőtől-szerdáig: 8.00-16.00 óráig
csütörtökön: 8.00-14.00 óráig
pénteken: 8.00-13.30 óráig
Telefonszáma: (88) 458-489

Képviselői fogadóóra:
Czaun János képviselő: minden hónap második hétfőjén 16.00-18.00 óráig

Körzeti megbízott fogadóórája:
Kádárta-Gyulafirátót körzeti megbízottja minden hónap második hétfőjén 16.00-18.00 óráig.

Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ
8200 Veszprém
Táborállás Park 1.

Telefon: +36 88 429 111
Fax: +36 88 429 693
info@veszpremvmk.hu

A jegypénztár nyitva tartása:
hétfőtől péntekig
14.00 -18.00 óráig

Aktuális programok

PARTNEREK: Veszprém Varga Dekor Magyar Vöröskereszt Veszprém Televízió Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum Kulturális Központok Országos Szövetsége