Művészeti csoportok ismertetése

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad

Veszprém, Dózsa György u. 2.
Művészeti vezető: Sz. Csordás Éva Telefon: 88/427-941
Szerkesztő-rendező: Felföldi Gábor
Foglalkozások: minden hétfőn 17.00-19.00 az intézmény 114-es helyiségében.
Új tagokat is várunk!

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad

A művészeti csoportot 1958-ban Pintér Tibor szervezte meg, s évtizedekig kizárólagosan a TIT Veszprém Megyei szervezete tartotta fenn.
1994-től működnek intézményünkben, közös fenntartásban.
Az együttes tagjainak száma 10-15 fő között váltakozik, életkoruk 14-60 év. Főként diákok, de értelmiségiek, szakmunkások és nyugdíjasok is vannak soraikban.
A közel fél évszázada folyamatosan működő együttes munkájában mintegy négyszáz személy vett részt, közülük többen hivatásos előadóművésszé váltak.

Váci Mihályhoz fűződő szoros kapcsolatuk okán, - a költő halála után - 1971-ben az ő nevét vették fel.

A Váci Mihály Irodalmi Színpad az ismeretterjesztést, az igényes szórakoztatást tekinti fő missziójának. Saját szerkesztésű és rendezésű műsoraikat gyakorta zenei közreműködőkkel adják elő.
Gazdag repertoárral rendelkeznek. Műsor-összeállításaikat a sokszínűség jellemzi: vannak alkalmi, tematikus és évfordulós összeállításaik. Gyakran vállalnak fellépést kortárs szerzőkkel együtt.
A felkéréseknek szívesen tesznek eleget szűkebb s tágabb pátriánkban. Pódiumműsoraikkal, rendhagyó irodalom óráikkal sok településen ismertek.

1990-től minden év januárjának utolsó hétvégéjén In memoriam Borbély László címmel, itt a VMK-ban rendezik meg a versbarátok találkozóját.
2000-től segítői az ugyancsak az intézményünkben kétévente - alapítójuk, Pintér Tibor emlékére - megrendezendő "Örök pódiumon" országos vers- és prózamondó versenynek.

Az együttes 1996-tól tagja a Magyar Versmondók Egyesületének.
A csoport munkája elismeréseként 1964-ben és 1968-ban Kiváló Együttes, 1998-ban Pro Comitatu (Veszprém Megyéért) kitüntetést, 2003-ban A Magyar Versmondó Egyesület "Ki viszi át a szerelmet" díját kapták. A Színpad munkájában nyújtott egyéni teljesítményükért többen részesültek városi, megyei és országos elismerésekben.

A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad eddigi vezetői: Pintér Tibor (1958-1998); - Sz. Csordás Éva 1998-tól napjainkig.

 

Séd-party zenekar

A Séd-party zenekar 1991-ben alakult. Az akkor öt tagot számláló fúvós kisegyüttes főként polkákat és keringőket játszott, rendszeresen részt vettünk a környékbeli kulturális rendezvényeken.

Séd-party zenekar 1

1995-ben megalakult hasonló nevű kulturális egyesületünk, melynek céljai közt szerepel:
- a fúvósmuzsika hagyományainak ápolása, és őrzése
- a műfaj népszerűsítése az ifjúság körében
Zenekarunk jelenleg nyolc állandó taggal és egy kisegítővel működik, a VMK Dózsavárosi Klubkönyvtárában. Repertoárunkban a népzenei anyag megőrzése mellett szerepelnek a régi idők katona, tűzoltó, és bányászzenekarainak anyagai is. Rendszeresen kísérünk néptánccsoportokat, melyek magyar és német táncok zenei kíséretét kérik tőlünk.

Séd-party zenekar 2

2005-ben a zenekaron belül öt fő részvételével megalakult a Bakony Vadászkürt Egylet, mely a régi magyar vadászati kürtjelek mellett a manapság használt német kürtjeleket is megszólaltatja az ország különböző részein megszervezett vadászati rendezvényeken.
Év vége táján a Séd-party, Mikulás-zenekarként szórakoztatja a legifjabb közönséget, kezdetek óta részt veszünk az országos Mikulás Találkozón.
Az elmúlt időszakban két alkalommal volt külföldi vendégszereplésünk.
Zenekarunk idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját.

Séd-party zenekar 3

Elérhetőség:
Varga József
Tel. 309568066
e-mail: jovarga@vnet.hu
fax: 88/442377

 

Gyulafirátóti Bakonyerdő Pávakör

A GYULAFIRÁTÓTI BAKONYERDŐ PÁVAKÖR 1974-ben alakult a Vass Lajos által elindított "Repülj Páva mozgalom" hatására. Azóta amatőr művészeti csoportként működik. Tagjai: 11 féri, 16 nő.
Vezetője: Galambos Anna.

Gyulafirátóti Bakonyerdő Pávakör

Az együttes célja: a hagyományőrzés, hagyományápolás, a népi kultúra átadása a fiatalabb nemzedéknek, a helyi hagyományok bemutatása, helyi népdalok felgyűjtése, terjesztése, más népek kultúrájának megismerése.

Tevékenysége: A több mint 30 év során az együtténeklés öröme, a kitartó, szorgalmas munka meghozta gyümölcsét. Egy összeszokott, színvonalas produkciót bemutató csoport forrott ki, az alapító tagok és a később bekapcsolódó népdalt kedvelők közül.
A Pávakör repertoárjában szerepelnek helyi gyűjtésű, bakonyi, balatoni népdalok, zalai-, summás blokkok, más népek dalai: német dalok két szólamban (német nyelven), lengyel, erdélyi népdalok. Bartók, Kodály gyűjtötte népdalok, somogyi, baranyai, hévizgyörki dalcsokor, katonadalok.

Az együttes minden alkalommal közreműködik a helyi hagyományőrző műsorokban, valamint nemzeti ünnepeken és egyházi rendezvényeken. Gyakran népzenei találkozóra hívja a környékbeli együtteseket. Szoros a kapcsolata a helyi intézményekkel, szervezetekkel.
Rendezvényei megvalósításakor aktívan bekapcsolja a faluközösséget is.
Számos meghívásnak, fellépésnek tesz eleget a megyebeli településeken, valamint részt vesz országos, nemzetközi fesztiválokon.

Kapcsolattartás népdalkörökkel:
A Pávakör megalakulása óta kapcsolatot tart a környékbeli népzenei csoportokkal (Hajmáskér, Öskü, Szentgál, Szentkirályszabadja, Balatonkenese, Papkeszi, Csajág, Pét, Várpalota, Inota, Zánka, Veszprém, Dudar.)
A Mezőkövesdi Hagyományőrző Csoporttal, a Kecskeméti Hírös Népdalkör és Citerazenekarral. Baráti szálak fűződnek a határainkon túli magyarlakta települések együtteseihez:- a szlovákiai Vágkirályfa Citerás Éneklőcsoporthoz,
- az ausztriai Burgenland - Alsóőr (Unterwart) településhez,
- a Pávakör 1996-ban kiszélesítette baráti kapcsolatait az erdélyi magyarsággal
is.

A Pávakör tagja a KÓTA budapesti szervezetének, és a Vass Lajos Népzenei Szövetségnek

Eredményei:
- számos elismerő oklevél
- 4 ezüst és 12 arany minősítés
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától Aranyérem elismerésben részesült. 2004. április 25-én a pávakör 30 éves jubileumi ünnepségén a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Pro Meritis Díját kapta.
2004-ben és 2006. júliusában a Nemzetközi Dalostalálkozón Tibolddarócon a pávakör a KÓTA szakmai zsűrije által másodszor is elnyerte az Arany Páva Díjat.

 

Rátót Mátyás Nyugdíjasklub

Rátót Mátyás Nyugdíjasklub 1 A Rátót Mátyás Nyugdíjasklub és Hagyományőrző Csoportja 1988. őszén alakult, 1990-ben vette fel a premontrei kolostor alapítójának Rátót Mátyásnak a nevét.
A nyugdíjasklub szeptembertől június végéig hetente tart összejövetelt a művelődési házban, ahol minden segítséget megkap programjai megvalósításához.
A klub programjában megtalálhatók a honismereti, történelmi, egészségügyi előadások, videó- és diaképes filmvetítések, író-olvasótalálkozók, irodalmi délutánok.
A szociális segélyezés módjairól az önkormányzati iroda ügyintézője, a település fejlesztési lehetőségeiről a városrészi önkormányzat vezetője ad tájékoztatást.
Kellemes teadélután keretében névnap, születésnap, nőnap, farsang, anyák napja, idősek világnapja, 50. házassági évfordulót ünneplő klubtársak köszöntése nyújt örömteli délutánokat.

A klubtagság aktívan részt vesz a művelődési ház rendezvényein, szükség esetén segít a lebonyolításban.
Részt vállal a település szépítésében, társadalmi munkát végzett a temetőben, a Kálvárián, a Helytörténeti Gyűjtemény takarításánál, parlagfű irtásban.

A Rátóti Napok rendezvénysorozat elindításával a nyugdíjasklub programjában kezdődött a régi hagyományok feldolgozása, mint a tollfosztás, a regrutás élmények, a régi karácsonyi est, a rátóti anekdoták sikeres színpadi előadása.
A fenti sikeres előadásokon felbuzdulva 1996-ban alakult a Hagyományőrző Csoport, amely célul tűzte ki a helyi hagyományok ápolását (pl.: „Tikverőzés” – farsangi népszokás, „Tamázás” – téli népszokás, „Christkindlizés” – német eredetű, máig élő karácsonyi népszokás), népi életképek feldolgozását (aratás, szüret), az ünnepvárás pillanatait a színpadon.
Gyulafirátót lakossága az 1800-as években nagyobb részben sváb település volt. E gyökerekhez visszanyúlva elevenítette fel a csoport a sváb táncot.

Rátót Mátyás Nyugdíjasklub 1A műsorszámok először közös erővel, saját szórakoztatásukra készültek, amelyeket a klubban és helyi rendezvényeken adtak elő, majd később megyei, országos és nemzetközi fesztiválokon is nagy sikerrel, kiváló eredménnyel szerepeltek.

Nagy sikert hozott Móricz Zsigmond: Dinnyék című színművének előadása a környező településeken, majd a produkcióval 2001-ben eljutottak Egerbe, a „Kultúrával a Nyugat Kapujában” Nemzeti Fesztivál Országos Szakági Bemutatójára, ahol a zsűri nagy elismeréssel értékelte a szereplők színészi alakítását.

Ugyancsak 2001-ben a Duna Televízió - Kalendárium című műsorában a helyi szüreti felvonulás néphagyományainak színpadi változatát mutatták be.

A sikeres szereplések rangos meghívásokat eredményeztek: Megyei Gála Pápán, Faluszínpadok Találkozója Bagon, a Művészetek völgyébe Kapolcsra, Taliándörögdre, Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban felavatott, Bakony-, Balaton-felvidék tájegység, ezen belül a Gyulafirátóti Kálvária Avatás alkalmával.

Új színfoltként jelentkezett a sváb hagyományok felelevenítésével a „Sváb tánc”, amellyel helyi szereplések mellett Ki-Mit-Tud vetélkedőn ugyancsak országos bemutatóra jutott a csoport, majd a Tisza-tavi Nyugdíjas Fesztiválra, és a soproni Idősek Világnapjára.

A Rátót Mátyás Nyugdíjasklub tevékenységét a Nyugdíjasok Országos Szövetsége DISZOKLEVÉL átadásával ismerte el 1999-ben.

A klubnak jó a kapcsolata a helyi társadalmi szervezetekkel, a veszprémi és környékbeli klubokkal, a Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületével, az Életet az Éveknek Megyei és Országos Szövetségével.

Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ
8200 Veszprém
Táborállás Park 1.

Telefon: +36 88 429 111
Fax: +36 88 429 693
info@veszpremvmk.hu

A jegypénztár nyitva tartása:
hétfőtől péntekig
14.00 -18.00 óráig

Aktuális programok

PARTNEREK: Veszprém Varga Dekor Magyar Vöröskereszt Veszprém Televízió Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum Kulturális Központok Országos Szövetsége